Farnosť Pitelová


Priamo k obsahu stránok

História

Archív

Dejiny rímsko-katolíckeho kostola v Pitelovej

Ranná história tohto chrámu sa začína pred rokom 1778 malou barokovou kaplnkou, ktorá dnes slúži ako sakristia. V roku 1778 k nej bola pristavená v tom istom slohu časť kostola, ktorá teraz tvojí svätyňu. V tom čase slúžila ako kaplnka až do roku 1857, kedy bola pristavená loď so vstupom (turničkou).

HLAVNÝ OLTÁR bol barokový, prenesený z kapitulského kostola v Banskej Bystrici. Znázorňoval obetu Kalvárie a podľa toho bol kostol aj zasvätený sv. Krížu. Pri požiari chrámu v roku 1962 bol oltár znehodnotený.

ORGAN bol daný do kostola až v roku 1932 od firmy Melzer. Bol jednomanuálový so štyrmi hrajúcimi registrami. Celý systém bol výpustkový.
V roku 1974 továreň "VARHANY" v Krnove previedla generálnu rekonštrukciu nástroja. Dnes má 8 znejúcich registrov so spojkami. Ogran je pneumatický. Píšťalový materiál je cínový. Všetko v nástroji vedie k maximálnej účelnosti.
Zvukovú dispozíciu vypracoval MUDr. Pavol Hollý z Kremnice.

VEŽA je drevená, obalená plechom a tromi zvonami.
Kostol do konečnej úpravy ako sa nachádza teraz- podľa požiadaviek pokoncilovej liturgie- bol postupne upravenýv rokoch 1974-1978.

Celú architektonickú úpravu v návrhoch riešil a zgrafito na čelnej stene i realizoval akademický architekt Ján Šimo - Svrček.

Chrám 20. októbra 1978 slávnostne posvätil banskobystrický biskup Mons. Jozef Feranec. Kostol je zasvätený Ružencovej Panne Márii (slávnosť 7. októbra).

Myšlienka zasvätenia je zvýraznená na zgrafite, kde po ľavej strane je tajomstvo radosti- narodenie Pána. V strede je tajomstvo bolesti - Kríž a Pieta. Po pravej strane je tajomstvo slávy- Vzkriesenie.

Také sú stručné dejiny posvätného miesta, kde tunajší ľudvyše 200 rokov počúval Božie slovo a získaval kultúru ducha.


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu